QTC เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมโรงงาน

/ / Environment, QTC Activity, Social, Sustainability Report

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ให้การต้อนรับผู้ประกอบการ จำนวน 80 ท่าน ที่เข้าร่วมในโครงการ “เตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปีงบประมาณ 2560” เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับมุมมองในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ณ โรงงานคิวทีซี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้