“ QTC ” ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Minbu 15%

/ / QTC Activity, Social, Sustainability Report

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 ซ้าย) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัทลูก QTCGP เข้าซื้อหุ้นบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด 15% มูลค่า 267.09 ล้านบาท เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพม่า 220 เมกะวัตต์ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆนี้