คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์

กรรมการบริษัท

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการบริษัท

นายพลรชฎ เปียถนอม

กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร

กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน

กรรมการบริษัท

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

เลขานุการบริษัท

น.ส.บุญพา รุดดิษฐ์

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 2379-3092
แฟกซ์: (66) 2379-3097
สายด่วน: (66) 90-678-6850

ติดต่อเรา


ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
TOP