คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์

กรรมการบริษัท

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการบริษัท

นายพลรชฎ เปียถนอม

กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร

กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

นายสุรช ล่ำซำ

กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน

กรรมการบริษัท

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

เลขานุการบริษัท

นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์

ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 2379-3092
แฟกซ์: (66) 2379-3097
สายด่วน: (66) 90-678-6850
อีเมล: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา


ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com
TOP