อนาคตที่มั่นคงรอคุณอยู่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ระบบ ERP (Programmer)

รายละเอียดของงาน
1. ออกแบบหรือพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ User ตามที่ได้รับมอบหมายมาเขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของบริษัท
2. วิเคาราะห์หรือแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 21-30 ปี
- การศึกษาวุฒิปริญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ X++,VB.Net,OOP,PHP
- มีความรู้ในเรื่องฐานข้อมูลของ MySQL,SQL,Oracle
- มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ERP

ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
โรงงาน เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140
โทร : 086-827-1241, 038-891-411
แฟกซ์ : 038-891-414
Website : www.qtc-energy.com

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ, เครื่องมือ, อะไหล่ เครื่องใช้สำนักงาน และของใช้สิ้นเปลืองต่างๆ จากผู้ขายต่างประเทศ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 32 ปี
- มีประสบการณ์ในการทำงานจัดซื้อจัดหา 1-3 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์การด้าน import-export และ shipping
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ internet ได้ดี
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Dynamics Ax ได้ดี
- มีประสบการณ์การทำงานระบบ ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001,ISO 50001
- มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
โรงงาน เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140
โทร : 086-827-1241, 038-891-411
แฟกซ์ : 038-891-414
Website : www.qtc-energy.com

ที่อยู่สำนักงาน:
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3089-92
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง
จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595

ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 2379-3092
แฟกซ์: (66) 2379-3097
สายด่วน: (66) 90-678-6850
อีเมล: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา


ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com
TOP