รางวัลและใบรับรอง

2559

TGO

Q-MARK

กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล 5ส ประเทศไทย ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท.

รางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคตะวันออก) ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2559

2558

ISO 14064-3:2006

5s Model Award 2015 : พื้นที่คลังสินค้า จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

5s Model Award 2015 : พื้นที่ซ่อมหม้อแปลง จากสมาคมส่งเสริมเทคโน โลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

5s Model Award 2015 : พื้นที่ผลิตโรงงาน 4 จากสมาคมส่งเสริมเทคโน โลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

ESG100

รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ mai

รางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

2557

รางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ประจำปี 2557

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2557

2555

GARUDA

2554

กระทรวงอุตสาหกรรม

ISO 18001:2007

2551

ISO 14001:2004

2550

KEMA

2549

Q-MARK

2543

ISO 9001-2008

ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 2379-3092
แฟกซ์: (66) 2379-3097
สายด่วน: (66) 90-678-6850
อีเมล: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา


ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com
TOP