ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน:

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5

ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร: (66) 0-2379-3092

แฟกซ์: (66) 0-2379-3097

E-mail : contact@qtc-energy.com

32-32-79a6cc671eb7205ea4903436e08851c4-map คลิกดาวน์โหลดแผนที่

Factory Address :

149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร

อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140

โทร: (66) 3889-1411-3

แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595

E-mail : contact@qtc-energy.com

32-32-79a6cc671eb7205ea4903436e08851c4-map คลิกดาวน์โหลดแผนที่โรงงาน

QTC

ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ที่ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 2/2  ซอย กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240  หรือส่งอีเมลล์ มาที่ audit@qtc-energy.com

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

  • ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  • ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และ      กำหนด มาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  • ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน     ในกรณีที่เป็นเรื่อง  สำคัญให้รายงานต่อประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัททราบ

มาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
  • ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับการประกันจากบริษัทฯ ว่าจะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใด ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 2379-3092
แฟกซ์: (66) 2379-3097
สายด่วน: (66) 90-678-6850
อีเมล: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา


ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com
TOP