คณะผู้บริหาร

ทีมผู้บริหารของ QTC

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

คุณบุญพา รุดดิษฐ์

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

คุณโชติกา ชุมภูนท์

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

คุณเจริญศักดิ์ สารวงค์

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

คุณชาญวุฒิ มีพลอย

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม

คุณสุอัญญา ภุมมานุลาภ

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

คุณนิพัฒน์ จริงจามิกร

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า

คุณศศิกาญจน์ ตันธนสิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 2379-3092
แฟกซ์: (66) 2379-3097
สายด่วน: (66) 90-678-6850
อีเมล: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา


ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com
TOP