คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

กรรมการผู้จัดการ

คุณบุญพา รุดดิษฐ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

คุณกิตติ อัจฉริยบุญยงค์

รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

คุณเจริญศักดิ์ สารวงค์

รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

คุณสุอัญญา ภุมมานุลาภ

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

คุณนิพัฒน์ จริงจามิกร

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า

คุณศศิกาญจน์ ตันธนสิน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

คุณอิทธิพล กสิกรรม

ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain & Logistic

คุณสมพร ประกอบมัย

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณชาญชัย ธนวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

คุณพจน วงศ์คำ

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com

TOP