สวัสดีวันเด็ก 2562 #ปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณเพื่อกระตุ้

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษั

นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ (กลางซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการส

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน(กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหา

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร(ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวที

นายเจริญศักดิ์ สารวงค์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการสายโรง

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวที

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษั

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร(ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายเรืองชัย กฤษณเกรียง

นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ (กลางขวา) รองกรรมการผู้จัดการสา

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) นายพูลพิ

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ค

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ค

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยื

นายเจริญศักดิ์ สารวงค์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายโรง

นายเกริกไกร จีระแพทย์ (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ นายพูลพิ

นาย เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) บริษ

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-4440844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP