“QTC” ผนึก “เจริญ เซกอง” เซ็น MOU

/ / Environment, QTC Activity, Social

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( กลางขวา) นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ลงนามในพิธีเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Mr. Chanthanome Phommany (กลางซ้าย) Mr. Litsamy Latsavong บริษัท เจริญ เซกอง กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการพัฒนาและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในประเทศลาว โดยมีวาระบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในประเทศลาว ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้