QTC ร่วมงาน SETA 2016

/ / QTC Activity, Social, Sustainability Report

QTC ร่วมงาน SETA 2016 พูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่(QTC)  พร้อมคณะทีมงาน  ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 ” หรือ “SETTA 2016”  โดย QTC ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ ครบครัน

ณ ศูนย์นิทรรศการแลการประชุมไบเทค บางนา