We're hiring! Come work with us.

บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า มานานกว่า 20 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัทได้รับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ISO:9001 - 2008 , ISO:14001 , ISO:18001 ISO / IEC:17025 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑาแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240และโรงงานตั้งอยู่ที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป "อนาคตที่มั่นคงรอคุณอยู่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา"

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าครองชีพ
- ค่าอาหาร
- เบี้ยขยัน
- เบิกค่ารักษาพยาบาล
- รถรับส่งพนักงาน (สายชลบุรี - สายระยอง)
- ค่าพาหนะ
- เงินช่วยเหลืองานพิธีต่างๆ

- เครื่องแบบพนักงาน
- ฝึกอบรม
- โบนัสและปรับค่าจ้างประปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ

Description

 • ออกแบบหรือพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ User ตามที่ได้รับมอบหมาย   เขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของบริษัท
 • วิเคาราะห์หรือแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม

Technical Skills

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ X++,VB.Net,OOP,PHP
 • มีความรู้ในเรื่องฐานข้อมูลของ MySQL,SQL,Oracle
 • **หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ประมาณ 16,000 – 25,000 บาท)

Description

จัดการข้อมูลทางการตลาด
จัดหา , รวบรวม ,จัดเก็บ , รักษา และกระจายข้อมูลอย่างเป็นระบบ
จัดทำข้อมูล (Information) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานตามกลุ่มลูกค้า
รายงานการเปรียบเทียบผลการดำเนินกับเป้าหมาย

ด้านระบบ CRM/CEM
ดำเนินการตามแผนงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
รวบรวมรายชื่อลูกค้าในหนวยงานราชการเพื่อจัดทำแผนงาน
เข้าพบลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมปละเพิ่มลูกค้าใหม่

การสื่อสารทางการตลาด (IMC)
จัดทำแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย
หาข้อมูลในการช่วยร่างแผนการตลาดของบริษัท
ประสานกับ Supplier ภายนอกและภายใน

Technical Skills

 • ปริญญาตรี / สาขาการตลาด
 • บุคลิก / หน้าตาดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-3 ปี
 • ขับรถได้/มีรถยนต์ส่วนตัว

ติดต่อ

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
โรงงาน เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์: 086-827-1241, 038-891-411 แฟกซ์: 038-891-414
เว็บไซต์: www.qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายขาย: (66) 92-656-1425 /
(66) 88-203-0241
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP