คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

กรรมการผู้จัดการ

คุณบุญพา รุดดิษฐ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

คุณกิตติ อัจฉริยบุญยงค์

รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

คุณเจริญศักดิ์ สารวงค์

รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

คุณกอบเพ็ชร ชูเพิ่มพร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณสุอัญญา นุชพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

คุณพจน วงศ์คำ

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

คุณนิพัฒน์ จริงจามิกร

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

คุณศศิกาญจน์ ตันธนสิน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณสมพร ประกอบมัย

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณอิทธิพล กสิกรรม

ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain & Logistic

คุณชาญชัย ธนวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายขาย: (66) 92-656-1425 /
(66) 88-203-0241
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
อีเมล: contact@qtc-energy.com

TOP