Q Solar1 ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก CSSC เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

/ / Uncategorized @th

นายชาญวุฒิ มีพลอย (ซ้ายบน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด หรือ Q Solar1 ให้การต้อนรับนักวิจัยจากศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า พร้อมหารือข้อมูลวิชาการเชิงลึกด้านโรงไฟฟ้าสำหรับการทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาและติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสมรรถนะระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Q Solar1 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆนี้