“QTC” รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 4 ปีซ้อน

/ / Environment, QTC Activity, Social, Sustainability Report, Uncategorized

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC
ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงาน “ร้อยดวงใจ
ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ
โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ เมื่อเร็วๆนี้