“QTC” ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

/ / Uncategorized

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 7 จากขวา) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย  เชิญ QTC ในฐานะบริษัทที่ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560 ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้