“QTC” ร่วมเป็นวิทยากรให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

/ / Uncategorized @th

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายนิพัฒน์ จริงจามิกร (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลูกค้า พร้อมด้วยนายวิชัย โฮมชัย(ซ้าย) ผู้จัดการแผนกบริการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยมี นายศักดิ์ชาย แก้วสกุล (กลาง) หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า กองบริการลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช