“QTC” ร่วมแสดงความยินดี 61 ปี “การไฟฟ้านครหลวง”

/ / Uncategorized

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา นางสาวชนันรัตน์ พุ่มบ้านเซ่า (ที่ 2
จากซ้าย) วิศวกรฝ่ายขายในประเทศ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า
ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง
ครบรอบ 61 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงิน จำนวน 6,000 บาท
เพื่อการกุศลแก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และสมทบกองทุนการกุศลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยมี
นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข(ขวา) รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม
พร้อมด้วย นายธานี ปาริชาติอินทราณี(ซ้าย) รองผู้ว่าการการเงิน
เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่
เขตคลองเตย