QTC ลงนาม ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า กฟน.กว่า 300 ล้านบาท

/ / Environment, QTC Activity, Social, Sustainability Report, Uncategorized

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC  ร่วมลงนามกับนายกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์ (กลางซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงในพิธีเซ็นสัญญาซื้อขายหม้อแปลงจำหน่ายชนิด ซีเอสพี (Completely Self-Protected Type)  มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท ให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบ พร้อมรับรู้รายได้เข้ามาตั้งแต่ในปีนี้เป็นต้นไป ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้