QTC ลงนาม LONGI Solar เพื่อเป็นตัวแทนการจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์

/ / Environment, QTC Activity, Social, Sustainability Report, Uncategorized

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกรกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC และนายปุณณวิช ทรัพย์พานิช (กลางขวา) ผู้จัดการประเทศไทย พร้อมด้วย Ms.Fiona Mo (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายขาย จากบริษัท LONGI Solar Technology Co., Ltd. ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Monocrystalline อันดับหนึ่งของโลก ร่วมลงนามเพื่อให้ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ เป็นตัวแทนการจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ และการให้บริการดูแลหลังการขาย เพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจด้านพลังงานมากขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ เมื่อเร็วๆ นี้