“QTC” ร่วมแสดงความยินดี “มิติหุ้น” ก้าวสู่ปีที่ 2

/ / Environment, Environment, QTC Activity, QTC Activity, Social, Social, Sustainability Report, Sustainability Report

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “QTC” ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ร่วมแสดงความยินดี ในวาระก้าวสู่ปีที่ 2 ของ “หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าวมิติหุ้น” ทั้งนี้ได้ร่วมบริจาคจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้าง อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ณ โรงแรมสวิชโซเทล เลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ