“ QTC ” เปิดหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน

/ / QTC Activity, QTC Activity, Social, Social

นายศิริพงศ์ บุญตาม รองกรรมการผู้จัดการ  (กลาง)  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC พร้อมด้วยนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชน ร่วมพิธีเปิดหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน สัมมาชีพเยาวชนบ้านสะพานสี่ โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และข้าราชการในท้องที่เข้าร่วมพิธี เพื่อสร้างอาชีพเสริมระหว่างเรียนโดยการ “ นวดดัดจัดสรีระ ” ฝึกสอนท่านวดโดยวิสาหกิจสุขภาพชุมชน  โดย QTC สนับสนุนและกระตุ้นการใช้บริการ ร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสะพานสี่  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ. ระยอง เมื่อเร็วๆนี้