กิจกรรมรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่นปี 2563

กิจกรรมรวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่นปี 2563  ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยทีมงาน พนักงานจิตอาสา และ คู่ค้า ได้ร่วมกันทำโรงเรือนปลูกผักไร้ดิน พร้อมมอบอุปกรณ์ในการเพาะปลูก ซึ่งใช้เงินงบประมาณจากบริษัท เป็นเงินจำนวน 34,673 บาท และเงินจากการออกกำลังกายของสมาชิกโครงการ QTC Season 2 Fun & Fit With Family  จำนวน 10,000 บาท