ครบรอบ 25 ปี “QTC”

ครบรอบ 25 ปี “QTC”
19 กรกฎาคม 2564
.
อีกก้าวสำคัญ สู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งอนาคต
ธุรกิจพลังงาน สินค้าคุณภาพ บริการเหนือระดับ
ที่เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษา ‘มาตรฐาน QTC’ ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
.