QTC รับรางวัล “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563

นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนและสายงานบริหาร (ซ้าย) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC   ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเด่น” ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ ดำเนินงานการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์(ขวา) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ ห้องวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้