ร่วมต้านภัยโควิท-19 ในชุมชน

       บริษัทฯ ได้มอบถังสำหรับใส่น้ำยา และน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ฝ่ายป้องกันฯ เพื่อนำไปพ่นฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ตามแหล่งชุมชนภายในตำบลมาบยางพร และมอบน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ ต.มาบยางพร ในช่วงการตั้งด่านตามพรก.ฉุกเฉิน