สัมมนาออนไลน์ Huawei iSitepower-M Solution Introduction

25 พฤศจิกายนนี้ เตรียมพบกับ QTC สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Huawei iSitepower-M Solution Introduction – แนะนำอินเวอร์เตอร์ออฟกริด และการใช้งานไอไซต์เพาเวอร์-เอ็ม” เรียนรู้วิธีการใช้และทำความรู้จักกับอินเวอร์เตอร์ให้มากขึ้น ผ่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
.
คุณฐิตินันท์ ตรงเจริญชัย
(Technical Service Manager Digital Power Business) จาก Huawei
คุณจุฬาชัย คุณากรพิบูลย์ (Sale Engineer) จาก QTC
.
ทำความเข้าใจการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไปพร้อมๆกับเรา ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้เลยที่ https://forms.gle/T4mdN2674SAgMUu88
.
แล้วพบกัน เวลา 14.00 – 16.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564