“QTC” ผนึก “Q Solar1” มอบถุงปันสุข สู้ภัย COVID-19 ในพื้นที่ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

       บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้นำในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอันดับต้นๆของประเทศไทย ร่วมกับบริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด นำทีมโดย นายชาญวุฒิ มีพลอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด ส่งมอบถุงปันสุข ในโครงการ “QTC มอบถุงปันสุข สู้ภัยโควิด-19” ให้กับนายจตุรงค์ บุญพรหมอ่อน รองนายก อบต.บ่อทอง และนางรัชนี วังหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านบ่อทอง เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด ประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม น้ำพริก ไข่เค็ม ปลากระป๋อง มะม่วงกวน หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนเขตพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อเร็วๆนี้