QTC ตอกย้ำความแข็งแกร่งผลงานปี 64 พร้อมปันผล 0.20บาท/หุ้น

QTC ตอกย้ำความแข็งแกร่งผลงานปี 64 พร้อมปันผล 0.20บาท/หุ้น
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย
นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) บมจ. คิวทีซี
เอนเนอร์ยี่ (QTC)
ร่วมให้ข้อมูลภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนหลังประกาศงบปี
2564 มีรายได้รวม 1,185 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ จำนวน 127 ล้านบาท
พร้อมประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย
11 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565
พร้อมประกาศแผนปี 2565 เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อมุ่งสู่
Superior Long-term Performance หรือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
และตั้งเป้าการเติบโตของรายได้แตะ 1,200 ล้านบาท ณ สำนักงานใหญ่
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ เมื่อเร็วๆนี้