QTC ร่วมใจบริจาคโลหิตในโครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย ครั้งที่ 4

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพจน วงศ์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า นำทีม ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เข้าร่วมกิจกรรมของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อบริจาคโลหิตภายใต้ “โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย ครั้งที่ 4” โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะนำไปเป็นโลหิตสำรองส่งต่อโลหิตปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่รอรับการรักษาในห้วงวิกฤตต่อไป ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์