“QTC” มอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง

เมื่อเร็วๆนี้ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ได้ส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 8 โดยมีนายศิวเทพ สมชิต (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเป็นตัวแทนในการรับมอบหม้อแปลงไฟฟ้าในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งและปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 อาคารทำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดการเรียนการสอนพร้อมกัน