QTC จับมือ “SUNGROW” จำหน่าย Solar Inverter

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) และนายภูษิต เรืองวิวัฒนโรจน์ (กลางขวา) ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซันโกรว์ พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (SUNGROW) ผู้ผลิตระบบพลังงานหมุนเวียนชั้นนำระดับโลกร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์โซลาร์ อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) สำหรับใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบจัดการพลังงานอย่างอัจฉริยะ ช่วยให้เพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ามากขึ้น และเป็นการต่อยอดธุรกิจของ QTC ในการรุกตลาด Solar Roof, Solar Farm และ Floating Solar เพิ่มขึ้น ณ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้