แผงโซลาร์ Trina Solar รุ่น Vertex 495Wp. ทางเลือกที่ใช่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซลาร์ Trina Solar รุ่น Vertex 495Wp. ทางเลือกที่ใช่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
.
อีกขั้นของนวัตกรรมการออกแบบแผงโซลาร์เซลล์ กับ Trina Solar รุ่น Vertex 495Wp. ให้คุณใช้พลังงานสะอาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเทียบกับแผงโซลาร์เซลล์แบบอื่น
.
Large area cells based on 210mm silicon wafers and 1/3-cut cell technology
“เพิ่มขนาดเซลล์ เพื่อรับแสงได้มากขึ้น” ด้วยแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนขนาด 210 มม. และเทคโนโลยี 1/3 cut โดยมีจำนวนเซลล์ 150 เซลล์ ทำให้ได้พื้นที่รับแสงมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการรับแสงดีกว่าแผงแบบเดิม ซึ่งส่งผลให้ Trina Solar รุ่น Vertex 495Wp. มีประสิทธิภาพสูงถึง 20.7%
.
Multi-Busbar Technology
“เพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนวัตกรรม Multi-Busbar” Trina Solar รุ่น Vertex 495Wp. มาพร้อมกับจำนวนบัสบาร์ถึง 9 บัสบาร์ เพื่อช่วยในเรื่องการลดการสูญเสียของพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
.
High Customer Value
“เพิ่มความคุ้มค่า” โดยการลดต้นทุนค่าติดตั้ง และลดระยะเวลาการติดตั้ง ด้วยจำนวนวัตต์ต่อแผงที่สูงขึ้น จำนวนแผงติดตั้งน้อยลง ทำให้ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การติดตั้ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลง (LOW LCOE : Levelized cost of energy) ส่งผลให้จุดคุ้มทุน และผลกำไรที่ได้จากผลผลิตจากการติดตั้งรวดเร็ว และมากยิ่งขึ้น
.
Low LID (Light Induced Degradation)
“รับประกันในประสิทธิภาพของแผงปีที่ 25 ไม่น้อยกว่า 84.8%” ด้วย Technology UItra High Power, Multi Busbar, Large Cell with 1/3 Cut Technology จึงทำให้ Trina Solar รุ่น Vertex 495Wp. เป็นแผงที่ประสิทธิภาพสูงและมีการเสื่อมสภาพของตัวเซลล์ที่ต่ำตลอดอายุการใช้งานจนถึงปีที่ 25
.
นี่คือหนึ่งความมั่นใจของ QTC กับการมุ่งเน้นในการสร้างพลังงานสะอาด พลังงานที่ยั่งยืน ภายใต้ความใส่ใจในการบริการ
หลังการขาย
.
สนใจสินค้าคุณภาพกับ Trina PV Panel 495Wp.
คุณพรสุดา โทร. 084-249-6247
ID Line: pornsuda.opor
คุณชนิศา โทร. 062-249-5161
ID Line: witchuda.bps
.