กลุ่ม BBGI จับมือ SCGC & QTC เซ็น MOU พัฒนา-ผลิต น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพครั้งแรกของไทย

QTC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ในโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio Transformer Oil) เพื่อทดลองผลิตครั้งแรกของประเทศไทย
ก่อนต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ สอดรับนโยบายภาครัฐหนุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน