“ QTC ” รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  “ QTC ” ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE  AWARDS 2021 สาขาการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อเร็วๆนี้