“QTC ผนึก UAC” เปิด EV Charging Station ภายใต้บริษัทร่วม PPWE ประเดิม 2 สถานีแรกนครราชสีมา – ปูพรมจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไทย

เมื่อเร็วๆนี้ นายพิชิต พงษ์ประเสริฐ (กลางขวา) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่-ยานยนต์ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า “Super Fast” (EV Charging Station)
ของ บจก. พีพีดับบลิวอี (PPWE) บริษัทร่วมระหว่าง
บมจ.ยูเอซี โกลบอล “UAC” และ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ “QTC”
ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ โนนสูง
และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ วิภัชรุ่งเรือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีกรรมการ บจก.พีพีดับบลิวอี นายชัชพล ประสพโชค (กลางซ้าย) นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ (ที่ 4 จากซ้าย)
นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ที่ 4 จากขวา) นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน (ที่ 3 จากขวา)
ให้การต้อนรับโดยในเฟสแรกจะมีสถานีที่ให้บริการชาร์จไฟแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
(DC EV Super Fast Charger) ที่มีขนาดตั้งแต่ 50 kW ถึงสูงสุดที่ 200 kW
โดยเริ่มเปิดบริการจำนวน 2 สถานี หรือ 4 หัวชาร์จซึ่งจะรองรับผู้ใช้บริการในจังหวัดนครราชสีมา