เจาะลึก Huawei Battery และ Backup box

กระบวนการผลิตพลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมล้ำสมัย! เตรียมพบกับ งานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “เจาะลึก Huawei Battery และ Backup box” โดย คุณจุฬาชัย คุณากรพิบูลย์ Technical Engineer จาก QTC และ
คุณนิธินันทน์ พูลธนะนันท์ Product Manager Huawei Technologies Thailand
.
ในวันพฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
.
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี! ได้ที่
https://bit.ly/3gAJaFc
หรือสแกนที่ภาพได้เลย หลังกรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะส่ง Link กลับไปเพื่อใช้ในการเข้าอบรม ผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ตามที่ลงทะเบียน