QTC จับมือ กฟผ. เป็น Distribution Partner จำหน่าย EV Charger “Wallbox” จากประเทศสเปน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พร้อมด้วย นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ที่2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ
และนายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการ (ขวา) บมจ. คิวทีซี
เอนเนอร์ยี่ (QTC) ร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ กับ นายสาธิต ครองสัตย์
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ (กลางซ้าย)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการเป็น Distribution Partner
ของอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กสำหรับที่อยู่อาศัย (Smart
EV Charger) ภายใต้แบรนด์ “Wallbox” จากประเทศสเปน
ซึ่งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของ QTC ในการรุกธุรกิจ EV Charger ณ
สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย