“QTC” มอบแผงโซลาร์เซลล์ ให้แก่ สํานักสงฆ์พุทธธรรมสถานปัญจคีรี จ.นครราชสีมา

เมื่อเร็วๆนี้ นายนิพัฒน์ จริงจามิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจโซลาร์ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ได้มอบแผงโซลาร์เซลล์ Longi Panel 545W จำนวน 44 แผง ให้แก่ สํานักสงฆ์พุทธธรรมสถานปัญจคีรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระณรงค์ศักดิ์ เนียมนัดเป็นผู้รับมอบแผงโซลาร์เซลล์สำนักสงฆ์พุทธธรรมสถานปัญจคีรีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม สามารถเข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันทางสํานักสงฆ์มีค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสูงขึ้นมาก ดังนั้นการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับสำนักสงฆ์ได้