QTC จับมือ มจพ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาว สุรีพร มิตรธรรมณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนและสายงานบริหาร บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในชุมชนได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จริงนอกห้องเรียนที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน