QTC ร่วมบรรยายนอกตำราให้ความรู้ เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า-Solar Solution-EV Trend

เมื่อเร็วๆนี้ นายพจน วงศ์คำ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) พร้อมด้วยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายนอกเหนือจากตำราเรียนพื้นฐาน ทั้งเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, Solar Solution และ EV Trend เพื่อเสริมทักษะความรู้เพิ่มความเข้าใจในสายอาชีพวิศวกรไฟฟ้า พร้อมได้สัมผัสการทำงานจริง และขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ทั้ง Transformer Business, Solar Business และ EV Charger ของ QTC แก่นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กรอุทยานเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้การต้อนรับ