QTC และ QTC RE ผนึก Huawei, JJ-LAPP, LONGi ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “A New ERA of Thailand Energy 2024”

เมื่อเร็วๆนี้ นายพจน วงศ์คำ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ จริงจามิกร กรรมการผู้จัดการ บจ. คิวทีซี อาร์อี (QTC RE) และกลุ่มบริษัทพาร์ทเนอร์ Huawei, JJ-LAPP, LONGi เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “A New ERA of Thailand Energy 2024” เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ (Owner), ผู้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและที่ปรึกษา (Electrical Engineering Design & Consultants), ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า (Contractor), ผู้รับเหมาและบริหารจัดการงานโซลาร์เซลล์ (EPC Solar), ผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Installer) รวมไปถึงบุคคลทั่วไป หรือผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้าน (End User) ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงแรมธัญญ์ธารา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่