QTC คว้างานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ กฟน. มูลค่า 191 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายพจน วงศ์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจหม้อแปลง บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ร่วมลงนามกับ นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว (กลางซ้าย) รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า ในพิธีการเซ็นสัญญาการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดคอนเวนชันนัล ขนาด 750/24kVA และ 500 12/24 kVA รวมจำนวน 135 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ารวม 191 ล้านบาท

โดยจะเริ่มส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 4/2566 การคว้างานดังกล่าวสอดรับภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเติบโตดีขึ้นหนุนผลการดำเนินงานของ QTC ปีนี้ทั้งปีเติบโตแตะระดับ 1,400 ล้านบาท ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย