‘Super Low Loss Transformer G.2’ หม้อแปลงไฟฟ้า อัปเกรด“MaDC™”

ใหม่ แกร่ง ทรงพลัง! Super Low Loss Transformer New Gen ยกเครื่องนวัตกรรมแกนเหล็ก ลดค่า Loss ได้มากกว่า!
.
‘Super Low Loss Transformer G.2’ หม้อแปลงไฟฟ้า อัปเกรด“MaDC™” (Magnetic Domain Controlled Technology) นวัตกรรมแกนเหล็กขึ้นอีกระดับ สามารถลดความสูญเสียในแกนเหล็กภายในตัวหม้อแปลงไฟฟ้าได้มากกว่า 80% ผลิตมาจากแกนเหล็กอะมอร์ฟัส (Amorphous) ที่มีความบางเพียง 25 ไมครอน หรือ 0.025 มิลลิเมตร! เซฟได้ทั้งพลังงานและรายจ่าย
-ลดค่า Loss ได้มากกว่า 80%
-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของสภาวะโลกร้อน
-ผ่านการทดสอบ Short-circuit withstand จาก CESI ประเทศ ITALY
อีกหนึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่มีไลน์การผลิต มาตรฐาน QTC
.
“เรื่องลดค่า Loss สูงสุด ไว้ใจ…Super Low Loss Transformer G.2” ที่สำคัญคุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว อายุการใช้งานจะอยู่ที่ 25-30 ปี โดยมีจุดคุ้มทุนภายในระยะเวลา 3-5 ปีเท่านั้น!
.
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: qtc_energy
คุณธนาวัฒน์ โทร: 065-539-5162