QTC ผลักดันการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า “Super Low Loss Transformer” เอาใจสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมแล้วกับการเป็นผู้นำด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระดับชั้นนำของประเทศไทย สำหรับบมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ล่าสุดเดินเกมรุกการให้บริการ “QTC Super Low Loss Transformer” สุดยอดหม้อแปลงยุคใหม่ ช่วยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการนำนวัตกรรมใหม่ที่มาพร้อมกับวัสดุแกนเหล็กชนิดพิเศษที่แตกต่างจาก Silicon Steel ในหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป มาใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า “Amorphous Alloy” ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ QTC ในการผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย! ภายใต้แนวคิดที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด