Super Low Loss Transformer หม้อแปลงประหยัดพลังงานล็อตใหญ่ส่งออกลาว ดัน QTC จ่อรายรับแตะ 1,200 ล้าน

Super Low Loss Transformer หม้อแปลงประหยัดพลังงาน ได้รับการยอมรับในคุณภาพมาตรฐานการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติของแกนเหล็ก Amorphous alloy ที่ช่วยลดค่า No Load Loss กว่า 80% ทำให้ประหยัดพลังงานตลอดการใช้งาน และด้วยการลดการใช้พลังงานก็จะทำให้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงตามไปด้วย สอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน
.
โดยล่าสุด Super Low Loss Transformer ได้รับความไว้วางใจจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่มียอดการสั่งซื้อ กว่าสี่ร้อยเครื่อง มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ทำให้ประมาณการรายได้ทั้งปีแตะ 1,200 ล้านบาท และเริ่มส่งมอบสินค้างวดที่ 1 และงวดที่ 2 เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
.
ท้ายสุด QTC ของขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการของ QTC เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ทั้งในด้านคุณภาพการใช้งาน ความคุ้มค่า และดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
.
สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
คุณธนาวัฒน์ 065-539-5162