กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  บริษัทฯ ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อร่วมชาติ  โดยมีพนักงานและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 75 คน ตรวจสุขภาพและสามารถบริจาคเลือดได้จริง จำนวน 56 คน ณ ห้องฟาราเดย์ โรงงานระยอง