“QTC” มอบหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นสื่อการเรียนให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 3 Phase 30 kVA 22kv 1 เครื่อง มูลค่า 57,312.05 บาท ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา