การมีส่วนร่วมในชุมชน

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม รวมใจพี่น้องสู่ท้องถิ่น ปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร โดยการทาสีและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเรือนพยาบาลของโรงเรียน งบประมาณ 9,255.50 บาท