นายเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการบริษัท

นายพลรชฎ เปียถนอม

กรรมการบริษัท

นายสุรช ล่ำซำ

กรรมการบริษัท

นายวีระพล วีระวงศ์

กรรมการบริษัท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

กรรมการบริษัท

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

กรรมการบริษัท

ดร. กมล ตรรกบุตร

กรรมการบริษัท

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

นายปรีดี งามสันติกุล

กรรมการบริษัท

นายไพโรจน์ บุญปั้น

กรรมการบริษัท

นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์

เลขานุการบริษัท

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อฝ่ายขาย: (66) 92-656-1425 /
(66) 88-203-0241
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP